Wednesday, 10 October 2012

96 tuần

An interview a week - Mỗi tuần 1 cuộc phỏng vấn mà blog đã bụi phủ gần 2 năm, tính sơ sơ bằng 96 tuần rồi :( Không biết có nên viết lại không ta? Đọc lại mấy bài về các nhân vật cũ, mới thấy vật đổi sao dời. Ông đã mất. Bạn bè vẫn thế nhưng cũng đã có nhiều đổi thay trong cuộc sống. Nhiều khi đọc lại quá khứ thấy một thời mình đã như vậy, nghĩ vậy, làm vậy, tuy quá khứ không xa nhưng so với hiện tại chắc cũng thấy có nhiều thú vị?
Chắc phải hỏi lại các CTV cũ và tìm thêm CTV mới vì ý tưởng này mình tin là hay vì mỗi người là 1 quyển sách, mỗi một cuộc nói chuyện là một lần đọc được thêm một trang về người ta.

No comments:

Post a Comment